Medicinsk massageterapi (MMT) är en sammanvävning av anatomi, fysiologi, medicin och patologi. Massageterapeuten arbetar utifrån ett kliniskt perspektiv med direkt akuta eller subakuta dysfunktioner, orsakade av exempelvis idrottsskador, stillasittande arbete eller fibromyalgi. Behandlingen ger smärtlindring, ökad rörlighet samt stimulerar näringsupptaget, återhämtningen och immunförsvaret. På den mentala nivån ger massage en känsla av välmående, upplevs avstressande och kroppskännedomen förbättras.

Behandlingen inleds av en grundlig anamnes för att bedöma och analysera eventuella nedsättningar och dysfunktioner. Utifrån den enskildes behov och situation anpassas massagen, och kan kompletteras med exempelvis Proprioceptiv neuromuskulär facilitering (PNF), Postisometrisk relaxation (PIR) eller Positionell relaxationsteknik (PRT). Massagen grundar sig i Svensk klassisk massage där musklerna bearbetas skonsamt både ytligt och djupgående. Den klassiska massagen är känd världen över för sin förebyggande, behandlande och återhämtande effekt.

Precis som med de flesta behandlingsmetoderna inom manuell medicin, påverkar massage det autonoma nervsystemet. Det i sig påverkar parasympaticus och sympaticus, vilket medför att hjärtfrekvensen minskar något, blodtrycket sänks tillfälligt, tarmrörelser och andningen normaliseras. Massage bidrar även till att öka cirkulationen i blodet och lymfan. Genom neuromuskulära tekniker aktiveras olika receptorer i rörelseapparaten som får musklerna att slappna av. Avslappning uppnås genom att den manuella behandlingen frisätter hormonet oxytocin, kroppens eget ”lugn- och rohormon”. Massagens smärtlindrande effekt uppnås genom att hormonet endorfin, kroppens eget morfin, frisätts.

Neuromuskulära tekniker har utvecklats av sjukgymnaster, läkare och osteopater under hela 1900-talet. De används som behandlingsmetoder för att påverka främst muskler och nervsystem. Teknikerna är smärtfria och ger snabbt positiva resultat.

Skeppsbron 1
392 31 Kalmar


Design: Orangia AB