Lotorpsmetoden inriktar sig på bearbetning av andningsmuskulaturen med manuella terapier, med avsikt att öka rörligheten i bröstkorgen. Metoden skapades av Janne Karlsson 2003 och har sedan dess utvecklats vidare.

Det är en mycket effektiv metod att behandla andningsrelaterade problem som t.ex. doftallergi, parfymallergi, hosta, astmalika åkommor där astma inte konstaterats.

Läs mer om metoden här: Lotorpsmetoden

Skeppsbron 1
392 31 Kalmar


Design: Orangia AB